نرم افزار حسابداری بازرگانی فرداد

با نرم افزار حسابداری بازرگانی فرداد ضمن اشراف کامل بر کسب و کار، کلیه عملیات روزانه خرید و فروش شما ثبت شده و سود و زیان حاصل از هر مرحله محاسبه می شود.

نرم افزار حسابداری خدماتی فرداد

با نرم افزار حسابداری خدماتی فرداد ضمن حفظ و ارتقا روابط تجاری با مشتریان، کلیه عملیات دریافت و پرداخت و فروش خدمات شما، در محیطی کاربرپسند ارائه خواهد شد.

نرم افزار حسابداری پیمانکاری فرداد

با نرم افزار حسابداری پیمانکاری فرداد قابلیت مدیریت پروژه ها، ثبت هزینه بر اساس قرارداد و محاسبه بهای تمام شده هر پروژه به سادگی و با سرعت بالا انجام می شود

نرم افزار حسابداری تولیدی فرداد

با نرم افزار حسابداری تولیدی فرداد کنترل های تولید و ورود و خروج محصولات شما افزایش یافته و بهای تمای شده محصول شما به صورت دقیق تر محاسبه می گردد.

اطلاعات کاربری خود را وارد کنید